Alpha-7001-scaled
Alpha 7001 (2)
Alpha-7001-scaled
Alpha 7001 (2)

اجاق گاز هیمالیا Alpha 7004


اجاق گاز 5شعله
تک فر
سفید رویه استیل
درب فر تکه ای
تایمر 6 کلیده دکمه ای زماندار
فن کانوکشن
درب فر با رودری
درب رو