Teta 8002
Teta 8002

اجاق گاز هیمالیا Teta 8002


اجاق گاز 5 شعله
مشکی رویه استیل
درب فر با رودری
ترمومتر دار
درب رو
جلوپایی استیل