Teta 8003
Teta 8003 (2)
Teta 8003
Teta 8003 (2)

اجاق گاز هیمالیا Teta 8003


اجاق گاز 5 شعله
زرد رویه استیل
درب فر با رودری
ترمومتر دار
درب رو
جلوپایی استیل