Teta 8004
Teta 8004 (2)
Teta 8004
Teta 8004 (2)

اجاق گاز هیمالیا Teta 8004


اجاق گاز 5 شعله
قرمز رویه استیل
درب فر با رودری، ترمومتر دار
درب رو
جلوپایی استیل