نمایندگی های فروش محصولات هیمالیا

شرکت هیمالیا با هدف حضور پررنگ تر در بازار لوازم خانگی , علاوه بر حضور در اغلب فروشگاههای محصولات لوازم خانگی در سرتاسر کشور, اقدام به ایجاد دفتر نمایندگی فروش در مرکز هر استان نموده .که نمایندگان مربوطه جزء باتجربه ترین افراد در این حوزه بوده و همکاری با آنان جزئی از افتخارات شرکت هیمالیا می باشد.

اطلاعات نمایندگان فروش هیمالیا

# نام نمایندگی استان شهر تلفن 1 تلفن 2
1 خرسندی آذربایجان شرقی تبریز 041-34448966
2 جسورپور آذربایجان شرقی بناب 041-37729205
3 رستمی آذربایجان غربی میاندواب 044-45350668
4 صناعتی آذربایجان غربی بوکان 044-46243851
5 سفیدانی آذربایجان غربی ارومیه 041-32899394
6 اجودی اردبیل اردبیل 045-33249791
7 تهرانی اصفهان اصفهان 031-32227363 031-32226629
8 شریفی البرز کرج 026-34503376 026-34506446
9 فروشگاه مرکزی هیمالیا 1 تهران تهران 021-33548981 021-33548980
10 فروشگاه مرکزی هیمالیا 2 تهران تهران 021-56800882 021-56800889
11 فروشگاه مرکزی هیمالیا 3 تهران تهران 021-22332145
12 فروشگاه مرکزی هیمالیا 4(غرب) تهران تهران 021-46053117
13 هاشم نیا خراسان رضوی مشهد 051-32223530 051-32256131
14 موفق خراسان رضوی سبزوار 051-44450070 051-44450080
15 رحمانی خوزستان اهواز 061-32271080 061-32271086
16 نظامی پور خوزستان دزفول 061-42235051
17 زمانی زنجان زنجان 024-33468230
18 سپاسیان سمنان سپاسیان 021-66690320 021-66699503
19 خالصی فارس شیراز 071-37546047 071-37546048
20 کالای خانه جهانگیر فارس شیراز 071132226210 071132224481
21 اشتیانی قزوین قزوین 028-33561074
22 یزدانیان قم قم 025-36621148
23 صالح عمو عبدالهي قم قم 09127475759
24 نعمت زاده کرمان کرمان 034-32221234
25 مهری کرمانشاه کرمانشاه 083-37281120 083-37211157
26 کاریار گلستان گرگان 017-32424947
27 بهتاج گیلان رشت 013-33755502
28 ترکاشوند لرستان بروجرد 066-42624347
29 محسن اميد زاده لرستان خرم آباد 06633310495
30 عظیمی مازندران گلوگاه 011-44400470 011-44400480
31 عابدینی مازندران مازندران 011-52163701 011-52163703
32 براتی مرکزی اراک 086-34132861 086-34132864
33 قلی پور مرکزی ساوه 021-56313501 021-56321509
34 ایزدی هرمزگان بندر عباس 076-32246872
35 زیوری همدان همدان 081-38218660 081-38216517
36 چرخ گردون یزد یزد 035-35222321
37 میرجلیلی یزد یزد 09133542407